Fairbee gelooft in een circulaire economie. Die moet in een sneller tempo worden gerealiseerd dan tot nu toe is gebeurd. Dus we moeten een versnelling hoger schakelen! Alleen in nauwe samenwerking met onze stakeholders kunnen we de transitie naar een circulaire economie versnellen. Onze focus bij Fairbee ligt op de transitie in consumentengedrag.

Volgens de Ellen Mc Arthur foundation is de circulaire economie gebaseerd op drie principes:

  1. Elimineer afval en vervuiling
  2. Producten en materialen laten circuleren (op hun hoogste waarde)
  3. Regenereer de natuur

Deze principes zullen resulteren in een veerkrachtig systeem dat goed is voor bedrijven, mensen en het milieu.

De eerste stap is om merken te vinden die van nature duurzaam zijn. Hoewel de meeste van hen nog steeds nieuwe grondstoffen gebruiken, is er een trend waarbij gevestigde en opkomende merken hun productieproces verbeteren door gebruik te maken van dode voorraad of gerecyclede materialen.

Dit is een veelbelovende eerste stap in de transitie naar een circulaire economie, maar om verder te gaan, hebben we gezocht naar best practices die we konden volgen. We hebben een aantal goede cases gevonden. We mikken op iets dat veel hoger ligt dan wat eerder is gedaan, en vragen ons af hoe hoog we de lat willen leggen. Voor een paradigmaverschuiving moet je nu eenmaal een nieuwe standaard zetten!

Elk jaar worden er miljoenen tonnen kleding geproduceerd, gedragen en weggegooid. Elke seconde wordt het equivalent van een vuilniswagenlading kleding verbrand of op de vuilstort gegooid. De mode-industrie is ook een van de grootste veroorzakers van plasticvervuiling, wat betekent dat plastic microvezels onze oceanen binnendringen.

We hebben een plan gemaakt waarin we schetsen hoe we de transitie naar een circulaire economie willen realiseren. Wij richten ons op maximale transparantie, traceerbaarheid en innovatieve ontwikkelingen. Er zijn aanzienlijke investeringen in arbeid en kapitaal nodig om grootschalige innovatie tot stand te brengen om de transparantie en traceerbaarheid te verbeteren. Maar als we de handen ineen slaan, samen actie ondernemen en aan de slag gaan, is het zeker de moeite waard.

Onze plannen hebben onder andere geresulteerd in de Fairbee Buys Back Guarantee, wat een flinke stap voorwaarts is op basis van het 1e principe van de Ellen MacArthur foundation. We willen niet dat de producten die we verkopen op de vuilnisbelt in Zuid-Amerika of Afrika belanden. Ons doel is om de levenscyclus van producten te verlengen en de cirkel te sluiten. Dit doen we door artikelen die we hebben verkocht terug te kopen als onze klanten er klaar mee zijn. We brengen ze vervolgens over naar kledingbibliotheken en tweedehandswinkels, of laten ze upcyclen, recyclen of doneren.

DTS_Sustainability_Mackenzie_Freemire_4012
DTS_Sustainability_Mackenzie_Freemire_4035-2

De Fairbee Buys Back garantie is een aantrekkelijke optie voor de consument.

Het is een lange termijn verbintenis die we samen met onze partners aangaan. Een gezamenlijke inspanning gericht op een systeemverandering. De succesratio neemt toe doordat we onze kennis, ervaring en ecosystemen combineren. Dit lange termijn commitment van alle partners legt de basis voor het 2e principe van de circulaire economie.

Sinds de lancering hebben Earth Today en Fairbee samengewerkt om de planeet te beschermen. Earth Today’s Big Hairy Audacious Goal is om in 2050 9 miljard m2 beschermde natuur in stand te houden en ze werken samen met toonaangevende organisaties om de natuur te conserveren en herstellen. Fairbee doet er alles aan om hen te helpen hun doel te bereiken. Voor elk geretourneerd artikel kunnen klanten van Fairbee kiezen voor een Fairbee voucher in combinatie met m2 natuurbescherming. Daarmee hebben we het 3e principe gedekt. Hoe cool is dat?

Ik ben zo trots dat we dit niveau slechts 6 maanden na de lancering van Fairbee hebben bereikt.

En je vraagt je misschien af wat ons Big Hairy Audacious Goal is? We willen dat sustainability by design het nieuwe normaal wordt voor bedrijven. Waarmee we onszelf als Fairbee overbodig maken. Kijkend naar de tijdlijnen hopen we dit bereikt te hebben bij de vernieuwing van de Sustainable Goals Agenda.

We are ready for it! #letfairbee

Saja Chander

Share on